El taller

El Taller està situat al carrer Bismarck nº 6 de Barcelona, a Can Baró a prop del barri de La Salut. Un carrer tranquil, alçat dins la gran ciutat, prop del Parc Güell, un paratge ben especial per trobar quelcom especial. Uns petits baixos dividits en 2 espais de treball, emmarcats per un gran núvol d’ idees, bellesa, voluntat, entrega, dolçor, calidesa, tendresa, colors, pinzells, fang, llana, fusta, pigments, quadres, aquarel·les, papers, textures, esponges, pots, tel·lers, claus, fils, cintes, estris, troncs…

 “Un entorn adequat és la clau per nodrir l’ànima 
i endinsar-se en l’experiència de l’art”