Adults


L’art en totes les seves manifestacions constitueix una característica essencial que identifica a l’ésser humà, ha permès transmetre la cultura i és bàsic per a la seva supervivència. El sentit artístic aporta ànima a la nostra vida. Permet ser alegre en la seriositat i íntegre en l’alegria. Per mitjà de la raó només comprenem una part del món. Amb la percepció artística, per primera vegada, en fem experiència. Perquè volem ser artistes. Però sorbretot volem ser artistes de la vida.

Dijous de 18.45 a 20.30h.