Contactar

El Taller de l'artista

c/ Bismarck 6,
080024 Barcelona
629372435

 

DADES PERSONALS


                                                          
El taller de l'artista és un estudi de pintura compartit amb un espai didàctic on es complementen les dues activitats. Aquesta complementarietat permet als alumnes gaudir i conèixer el món artístic des de dins.

El taller pretèn ajudar als alumnes a interpretar i mirar l'entorn d'una forma diferent i potenciar la seva creativitat i expressió així com aprendre les diferents tècniques artístiques i la seva utilització.

El mètode de treball emprat és bàsicament a través de la investigació vers l'acció. La potenciació de l'autonomía de l'alumne vers l'activitat i els hàbits de treball.

El taller de l'artista ofereix un espai per crear i créixer amb un acompanyament proper per desenvolupar el nostre potencial creatiu.